a

Facebook

Copyright © 2019 Адвокат Деркач Денис

8:00 - 18:00

Ми працюємо з пн. по пт.

Телефонуйте для консультації

Facebook

Пошук
Меню
 

Новини / статті

Деркач Денис - адвокат > Новини / статті (Page 8)

Проведення аборту згідно законодавства України

Цей допис присвячений наявному в Україні законодавству про штучне переривання вагітності: чим регулюється це питання, коли аборт є законним, а коли - ні, та яка відповідальність передбачена за незаконне переривання вагітності. Згідно ч.6 ст.281 Цивільного кодексу України та статті 50 Основ законодавства України про охорону здоров'я, штучне переривання вагітності, якщо вона не перевищує 12 тижнів, МОЖЕ здійснюватися за бажанням жінки. Проте, від 12 до 22 тижнів вагітності, аборт може бути проведений лише у встановлених законодавством випадках та за наявності обставин, що дозволяють переривання вагітності.Такими обставинами є: якщо вік вагітної жінки менш як 15 років або більше як 45 років; якщо вагітність...

Цей допис присвячений наявному в Україні законодавству про штучне переривання вагітності: чим регулюється це питання, коли аборт є законним, а коли – ні, та яка відповідальність передбачена за незаконне переривання вагітності.

Згідно ч.6 ст.281 Цивільного кодексу України та статті 50 Основ законодавства України про охорону здоров’я, штучне переривання вагітності, якщо вона не перевищує 12 тижнів, МОЖЕ здійснюватися за бажанням жінки. Проте, від 12 до 22 тижнів вагітності, аборт може бути проведений лише у встановлених законодавством випадках та за наявності обставин, що дозволяють переривання вагітності.Такими обставинами є:

 • якщо вік вагітної жінки менш як 15 років або більше як 45 років;
 • якщо вагітність настала внаслідок згвалтування
 • якщо під час вагітності настала інвалідність
 • інфекційні та паразитарні захворювання у вагітної (краснуха, ВІЛ, туберкульоз)
 • наявність злоякісних новоутворень
 • хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин (діабет, мутація генів та ін)
 • хвороби крові
 • розлади психіки та поведінки (шизофренія, психоз, розумова відсталість та ін)
 • хвороби нервової системи (Альцгеймера, дистрофія)
 • хвороби системи кровообігу (ішемічна хвороба серця, серцева недостатність, та ін.)
 • хвороби органів дихання (обструктивна легенева хвороба, респіраторна недостатність)
 • хвороби органів травлення, сечостатевої системи, шкіри, уроджені вади розвитку.

 

За наявності підстав немедичного характеру (перші 3 пункти) аборт здійснюється за заявою вагітної або її законного представника та згідно документів що підтверджують такі обставини, у разі виявлення у вагітної жінки медичних показань, – за спеціальним медичним висновком.

Проведення аборту у пацієнтки віком до 14 років або у недієздатної особи здійснюється за заявою її законних представників, а в пацієнтки, яка досягла 14 років, здійснюється за її згодою (ст. 284 Цивільного кодексу України, ст. 43 Основ законодавства України про охорону здоров’я).

Наказом МОЗ України від 29.12.2005 № 782, затверджено Клінічні протоколи з акушерської і гінекологічної допомоги, які закріплюють у тому числі питання медичного аборту.

Наказом МОЗ України від 24.05.2013  № 423 затверджено Порядок надання комплексної медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення

Важливо зазначити, що перед проведенням операції штучного переривання вагітності пацієнтка заповнює бланк Інформованої добровільної згоди на застосування визначеного методу переривання вагітності.

У випадку прийняття вагітною жінкою рішення про проведення операції (процедури) штучного переривання вагітності обов’язково проводиться доабортне консультування.

Операція аборту проводиться за місцем звернення вагітної жінки ВИКЛЮЧНО в акредитованих закладах охорони здоров’я ІІ та ІІІ рівнів із застосуванням безпечних методик (такі методики затверджені МОЗ України), ВИКЛЮЧНО лікарями-акушерами-гінекологами акредитованих закладів охорони здоров’я ІІ та ІІІ рівнів, які мають відповідні підготовку та досвід.

За що передбачена відповідальність при незаконному аборті в Україні?

– Проведення аборту особою, яка не має спеціальної медичної освіти;

– Примушування до аборту без добровільної згоди потерпілої особи;

– Незаконне проведення аборту, що спричинило тривалий розлад здоров’я, безплідність або смерть потерпілої особи.

 

За такі дії передбачена КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ згідно ст.134 Кримінального кодексу України.

ЦІКАВИЙ ФАКТ:  В американському штаті Алабама ухвалили закон, який практично повністю забороняє аборти, навіть у випадках інцесту або насильства. Аборт дозволять лише в окремих ситуаціях, коли є серйозна загроза для здоров’я матері.

“Благодійні внески” у школі – як розцінювати?

На сьогоднішній день дуже часто батьки стикаються з ситуацією, коли їх примушують у "добровільно-примусовому" порядку сплачувати кошти на потреби школи (ремонт, придбання обладнання, меблів) тощо. З нагоди початку навчального року, ми хотіли б пояснити батькам школярів правову природу таких внесків, чим передбачена їх сплата , чи є правомірним примушування до сплати "благодійних внесків" а також, як варто діяти, якщо вас примушують сплачувати такі кошти школі. Насамперед, варто відмітити, Міністерством освіти і науки України 10 серпня 2018 року було надано роз'яснення керівникам закладів середньої освіти та керівникам місцевих органів управління освітою про неприпустимість тиску на батьків школярів щодо сплати ними будь-яких внесків: «Жоден нормативно-правовий...

На сьогоднішній день дуже часто батьки стикаються з ситуацією, коли їх примушують у “добровільно-примусовому” порядку сплачувати кошти на потреби школи (ремонт, придбання обладнання, меблів) тощо.

З нагоди початку навчального року, ми хотіли б пояснити батькам школярів правову природу таких внесків, чим передбачена їх сплата , чи є правомірним примушування до сплати “благодійних внесків” а також, як варто діяти, якщо вас примушують сплачувати такі кошти школі.

Насамперед, варто відмітити, Міністерством освіти і науки України 10 серпня 2018 року було надано роз’яснення керівникам закладів середньої освіти та керівникам місцевих органів управління освітою про неприпустимість тиску на батьків школярів щодо сплати ними будь-яких внесків:

«Жоден нормативно-правовий акт в Україні не передбачає і не може передбачати можливість впровадження у державних чи комунальних закладах загальної середньої освіти освітньої програми за умови обов’язкового придбання за кошти батьків відповідних робочих зошитів, підручників чи інших матеріалів. Отже, будь-які форми тиску на батьків щодо сплати ними будь-яких коштів чи їх примушування до придбання робочих зошитів, підручників, посібників, хрестоматій, телевізорів, комп’ютерної техніки, проведення ремонтів у класах тощо для реалізації освітньої програми закладу освіти та досягнення учнями результатів навчання, визначених державними стандартами загальної середньої освіти, є прямим порушенням положень Конституції та законів України, та є неприпустимими».

“Рішення про надання навчальному закладу благодійної допомоги може бути прийнято батьками персонально або колегіально. При цьому будь-які колегіальні рішення органу батьківського самоврядування щодо сплати внесків не можуть порушувати добровільного рішення окремих батьків щодо сплати або несплати внесків”, – підкреслено в листі Лілії Гриневич директорам шкіл.

Яким законодавством врегульовано це питання?

– Перш за все, варто згадати статтю 53 Конституції України, яка говорить про те, що держава забезпечує доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти.

– Рішення Конституційного суду у справі№ 5-рп/2004 зазначає наступне: “витрати на забезпечення навчально-виховного процесу в державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладах здійснюються на нормативній основі за рахунок коштів відповідних бюджетів у повному обсязі».

– відповідно до пункту 3 частини 1 статті 1 Закону України «Про освіту» безоплатна освіта – це освіта, яка здобувається особою за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів згідно із законодавством;

– Разом з тим! Відповідно до частини 1 статті 79 закону про освіту джерелами фінансування закладів освіти можуть бути, у тому числі, добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб.

Як бачимо, законодавством передбачно фінансування шкіл за рахунок внесків, однак виключно якщо вони є ДОБРОВІЛЬНИМИ.

Як варто діяти батькам, якщо їх примушують сплачувати “благодійні внески”?

Перш за все, варто нагадати адміністрації школи про те, що такі дії є незаконними та недоцільними та при нагоді згадати про вищесказаний лист МОН України, Закон України “Про освіту”.

Якщо тиск продовжується, є можливість звернутися до МОН України з викладенням обставин такого тиску та з проханням посприяти вирішенню ситуації, а також вирішити спір у судовому порядку, звернувшись до відповідного суду з наданням доказів вчинення неправомірного тиску.

Хотілося б зазначити про те, що навіть враховуючи недопустимість вимагання матеріальних внесків від батьків, всі ми розуміємо що дуже часто державне та місцеве фінансування закладів освіти є недостатнім для забезпечення нормального освітнього середовища для дітей, тому питання сплати/несплати коштів для забезпечення потреб школи має вирішуватися перш за все вами самостійно, а також колегіально разом з представниками батьківського самоврядування.

Обов’язкові документи ФОП на торговельному місці

Хочемо нагадати вам про те, які документи повинен мати ФОП на торгівельному робочому місці: - виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; - реєстраційне посвідчення на реєстратор розрахункових операцій (або його копія); - остання довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій (або її копія); - свідоцтво платника ПДВ (у разі якщо суб’єкт господарювання зареєстрований платником ПДВ); - книги обліку розрахункових операцій (остання використана та поточна); - документ, що підтверджує право власності (оренди/суборенди) місця здійснення торговельної діяльності; - книга обліку доходів та витрат (книга обліку доходів); - ліцензія (у випадках, установлених нормами чинного законодавства); - документ, що посвідчує особу, яка здійснює торговельну...

Хочемо нагадати вам про те, які документи повинен мати ФОП на торгівельному робочому місці:

– виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

– реєстраційне посвідчення на реєстратор розрахункових операцій (або його копія);

– остання довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій (або її копія);

– свідоцтво платника ПДВ (у разі якщо суб’єкт господарювання зареєстрований платником ПДВ);

– книги обліку розрахункових операцій (остання використана та поточна);

– документ, що підтверджує право власності (оренди/суборенди) місця здійснення торговельної діяльності;

– книга обліку доходів та витрат (книга обліку доходів);

– ліцензія (у випадках, установлених нормами чинного законодавства);

– документ, що посвідчує особу, яка здійснює торговельну діяльність;

– трудові угоди з найманими працівниками (у разі використання найманої праці).

Топ-5 ваших прав у супермаркеті, про які ви, можливо, не знали

Відвідуючи торгівельні центри та супермаркети, мало хто здогадується про те, що наші права як споживачів порушуються на кожному кроці. Сьогодні я підготував для вас пост про те, що треба знати вам, здійснюючи покупки у супермаркетах. Ви не зобов’язані здавати свої речі в камери схову. Такий обов’язок жодним чинним нормативно-правовим актом не передбачений. Окрім того, супермаркет не надає вам послуг зберігання (передбачених Цивільним кодексом України), а тому і не несе відповідальності за зберігання речей. Ви не зобов’язані платити на місці за розбиту вами склянку/пляшку/тарілку, іншу продукцію. Згідно зі статтею 323 Цивільного кодексу ризик випадкового знищення та випадкового псування майна несе його власник, якщо інше...

Відвідуючи торгівельні центри та супермаркети, мало хто здогадується про те, що наші права як споживачів порушуються на кожному кроці. Сьогодні я підготував для вас пост про те, що треба знати вам, здійснюючи покупки у супермаркетах.

 1. Ви не зобов’язані здавати свої речі в камери схову.

Такий обов’язок жодним чинним нормативно-правовим актом не передбачений. Окрім того, супермаркет не надає вам послуг зберігання (передбачених Цивільним кодексом України), а тому і не несе відповідальності за зберігання речей.

 1. Ви не зобов’язані платити на місці за розбиту вами склянку/пляшку/тарілку, іншу продукцію.

Згідно зі статтею 323 Цивільного кодексу ризик випадкового знищення та випадкового псування майна несе його власник, якщо інше не встановлено договором або законом. Згідно з абз. 3 ч. 2 ст. 17 ЗУ «Про захист прав споживачів» забороняється примушувати споживача придбавати продукцію неналежної якості або непотрібного йому асортименту, у будь-який спосіб обмежувати використання ним електронних платіжних засобів, якщо відповідно до законодавства продавець (виконавець) зобов’язаний приймати їх до сплати.

Якщо працівники закладу наполягають на вашій вині, то така вина має бути доведена в судовому порядку. Самостійно стягувати кошти на компенсацію такої школи супермаркет не має права, а може лише зафіксувати факт пошкодження його майна та стягнути такі кошти в судовому порядку. При цьому, ви маєте право визнати свою вину добровільно та відшкодувати вартість такого товару, якщо забажаєте, в іншому випадку – такий спір має бути вирішений у суді.

 1. Законом не заборонено здійснювати фото фіксацію в громадських місцях, а відтак немає прямої заборони фотографувати товар у супермаркеті

Згідно зі статтею 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб ? на свій вибір. Обмеження у збиранні інформації також чітко встановлені законодавством: здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

 1. Ви маєте право придбати за товар за ціною згідно цінника, якщо вона відрізняється від тої, що вам озвучили на касі

Право придбати товар за ціною, вказаною на ціннику, вам гарантовано ч.8 ст.18 Закону України «Про захист прав споживачів». Окрім того, у статті 691 ЦК зазначено, що покупець зобов’язаний оплатити товар за ціною, встановленою у договорі купівлі-продажу. Отже, грошова сума – ціна ? є умовою договору, яка вам відома і на яку ви погоджуєтесь.

 1. Ви маєте право відмовитися від проведення вашого особистого огляду та огляду ваших речей охоронцями-працівниками супермаркету.

Слід пам’ятати що особистий огляд та огляд речей може здійснюватися ЛИШЕ ПРЕДСТАВНИКАМИ УПОВНОВАЖЕНИХ ОРГАНІВ (Національна поліція, СБУ та ін.) та у спосіб передбачений законом (ст..264 КУпАП). Єдине, що може зробити персонал охорони, – це викликати співробітників правоохоронних органів та попростити Вас їх дочекатися. Разом з тим, охоронцям надається право застосовувати заходи фізичного впливу у разі:

1) захисту себе або іншої особи від нападу, що становить загрозу життю та здоров’ю або майну;

2) запобігання незаконній спробі насильницьким шляхом заволодіти спеціальними засобами;

3) необхідності затримати правопорушника, який незаконно проник на об’єкт, що охороняється, або який вчиняє інші протиправні дії та чинить опір;

4) знешкодження тварини, що загрожує життю та здоров’ю персоналу охорони або інших осіб.

Реклама харчових продуктів: зміни до законодавства

Чи згідні ви з тим, що ми з вами, як споживачі повинні бути належним чином проінформовані про якість та властивості харчових продуктів, що споживаємо? 6 серпня 2019 року був прийнятий новий Закон України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів". Перш за все, вищезазначений Закон поширюється на рекламу харчових продуктів, а основною його метою є забезпечення належної поінформованості споживачів про харчові продукти. Хотілося б донести, які нововведення передбачає цей закон та які переваги він має для споживачів. Згідно вимог нового закону, інформація про продукт НЕ ПОВИННА містити неправдивих відомостей щодо: - характерних ознак, властивостей, складу, кількості, мінімального терміну придатності або дати «вжити до»,...

Чи згідні ви з тим, що ми з вами, як споживачі повинні бути належним чином проінформовані про якість та властивості харчових продуктів, що споживаємо?

6 серпня 2019 року був прийнятий новий Закон України “Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів”. Перш за все, вищезазначений Закон поширюється на рекламу харчових продуктів, а основною його метою є забезпечення належної поінформованості споживачів про харчові продукти.

Хотілося б донести, які нововведення передбачає цей закон та які переваги він має для споживачів.

 1. Згідно вимог нового закону, інформація про продукт НЕ ПОВИННА містити неправдивих відомостей щодо:

– характерних ознак, властивостей, складу, кількості, мінімального терміну придатності або дати «вжити до», країни походження або місця походження, способу виробництва (виготовлення) харчового продукту;

– непритаманних продукту властивостей або наслідків споживання;

– особливих характеристик продукту, якщо аналогічні продукти мають такі ж самі характеристики (наприклад шляхом підкреслення факту наявності або відсутності певних інгредієнтів та/або поживних речовин).

 1. Відтепер обов’язкова інформація про продукт має писатися літерами не меншими за 1,2 мм (їх всього є 12: назва продукту, перелік інгредієнтів, мінімальний термін придатності або дата “вжити до”, інструкція з використання та інша інформація, кількість харчового продукту в установлених одиницях вимірювання, будь-які особливі умови зберігання та/або умови використання (за потреби), найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових продуктів, відповідального за інформацію про харчовий продукт, а для імпортованих харчових продуктів – найменування та місцезнаходження імпортера, країна походження або місце походження, інструкції з використання – у разі якщо відсутність таких інструкцій ускладнює належне використання харчового продукту, для напоїв із вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об’ємних одиниць – фактичний вміст спирту у напої, інформація про поживну цінність харчового продукту).
 2. Також Законом передбачено надання інформації про алергени, харчові продукти, продаж яких здійснюється дистанційно, про використання у харчовому продукті рафінованої олії або жирів рослинного походження, зокрема пальмової олії.
 3. Закон зобов’язує операторів ринку надавати споживачам інформацію й щодо того, чи піддавався харчовий продукт заморожуванню або розморожуванню. При цьому, назва таких продуктів має обов’язково включати слово «розморожений».

Що стосується відповідальності за недотримання вимог закону, то це тягне накладення штрафу у розмірі 15 мінімальних зарплат для юридичних осіб-виробників (62595,00 грн) і 10 мінімальних зарплат для ФОП (41730,00 грн).

Придбання квартири в новобудові – на що слід звернути увагу?

Дуже часто, купуючи квартиру в новобудові, покупці потрапляють у різного роду халепи: від відсутності прав на землю в забудовника до невідповідності стану квартири обіцяному. Для того, щоб максимально убезпечити себе від ризиків, пов'язаних із придбанням квартири в новобудовах, варто на стадії купівлі такого житла звернути увагу на наступне: Дозвільні документи та стан будівництва Перед тим як укладати договір купівлі-продажу,Вам необхідно перевірити репутацію забудовника, а також наявність у нього всієї дозвільної документації: - ліцензія на будівельні роботи - декларація про початок виконання будівельних робіт або дозвіл на виконання будівельних робіт - правовстановлюючий документ на земельну ділянку (що підтверджує право забудовника на землю) - проект будівництва та...

Дуже часто, купуючи квартиру в новобудові, покупці потрапляють у різного роду халепи: від відсутності прав на землю в забудовника до невідповідності стану квартири обіцяному. Для того, щоб максимально убезпечити себе від ризиків, пов’язаних із придбанням квартири в новобудовах, варто на стадії купівлі такого житла звернути увагу на наступне:

 1. Дозвільні документи та стан будівництва

Перед тим як укладати договір купівлі-продажу,Вам необхідно перевірити репутацію забудовника, а також наявність у нього всієї дозвільної документації:

– ліцензія на будівельні роботи

– декларація про початок виконання будівельних робіт або дозвіл на виконання будівельних робіт

– правовстановлюючий документ на земельну ділянку (що підтверджує право забудовника на землю)

– проект будівництва та його експертизу

– технічна та виробнича база забудовника

– технічні умови на підключення інженерних мереж

 1. Оплата

Оплата ща квартиру може бути прив’язана до гривні або ж до валюти і варто обумовити це питання із забудовником, так само як і можливість розстроченого платежу.

Зверніть увагу на те, що забудовники не повинні надавати кредити (на відміну від розстрочення), адже це зовсім інакша фінансова послуга, яка потребує наявності відповідної ліцензії (стаття 34 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”).

Варто також з’ясувати, чи не зміниться вартість квартири після завершення будівництва (та чи не зміниться ціна неоплаченого залишку у разі розтермінування оплати).

 1. Спосіб купівлі квартири

Важливим також є спосіб купівлі квартири: в будинку, що будується або шляхом купівлі готової квартири. Звичайно, що купівля в будинку що лише на стадії будівництва має свої переваги (менша ціна, можливість внесення коректив до плану квартири тощо), проте варто не забувати про ризики, які можуть чекати покупця, особливо якщо забудовник затягує з будівництвом і введенням в експлуатацію будинку.

 1. Зовнішні та внутрішні характеристики будівлі

Варто перевірити характеристики будівельних матеріалів, вікон, дверей тощо та в якому вигляді їх отримає покупець. Окрім того, необхідно звернути увагу, чи включено в ціну квартири вартість підключення комунікацій, встановлення лічильників, опалення (котли, батареї та ін.), вартість виготовлення документації та інше.

Якщо Вам обіцяють встановлення, до прикладу, енергозберігаючих вікон чи утеплення стін, ці  відомості необхідно також внести до договору.

 1. Аналіз попередніх об’єктів забудовника та його репутації

Перевірте, чи були у забудовника проблеми із введенням будинку в експлуатацію та чи було досягнуто попередніх домовленостей. Деякі дані можливо отримати виходячи із спеціальних реєстрів (наприклад, реєстру дозвільних документів).

Ми завжди готові допомогти вам мінімізувати ризики при укладенні договорів купівлі-продажу із забудовником, зробити аналіз таких угод та захищати ваші інтереси у спорах з недобросовісними забудовниками.

Договір будівельного підряду: на що звернути увагу підряднику

Цей допис стосується укладення договору будівельного підряду, а саме як підряднику (будівельнику) мінімізувати ризики, пов’язані з виконанням будівельних робіт та укласти із замовником договір, що буде максимально захищати права будівельника у таких правовідносинах. Одразу слід зазначити, що відносини між замовниками і підрядниками досить детально врегульовані законодавством. Для всіх підрядних робіт – це глава 61 Цивільного кодексу України, а для ремонтних та будівельних робіт також потрібно враховувати главу 33 Господарського кодексу України та постанову Кабінету Міністрів України №668 від 01.08.2005 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві». Тому замовники і підрядники обмежені при укладенні договорів підряду і...

Цей допис стосується укладення договору будівельного підряду, а саме як підряднику (будівельнику) мінімізувати ризики, пов’язані з виконанням будівельних робіт та укласти із замовником договір, що буде максимально захищати права будівельника у таких правовідносинах.

Одразу слід зазначити, що відносини між замовниками і підрядниками досить детально врегульовані законодавством. Для всіх підрядних робіт – це глава 61 Цивільного кодексу України, а для ремонтних та будівельних робіт також потрібно враховувати главу 33 Господарського кодексу України та постанову Кабінету Міністрів України №668 від 01.08.2005 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві». Тому замовники і підрядники обмежені при укладенні договорів підряду і не можуть у них передбачати умови, які прямо будуть суперечити положенням наведених законодавчих актів.

На які положення Договору слід звернути особливу увагу будівельнику?

 1. Використання матеріалів.

Матеріально-технічне забезпечення будівництва може бути покладене як на підрядника, так і на замовника (однак, якщо це не визначено договором, то за замовчуванням відповідальним за це є підрядник). Саме тому у договорі підряду варто визначити відповідальним за забезпечення будівництва матеріалами, обладнанням тощо замовника, якщо це можливо.

 1. Проектно-кошторисна документація.

Як передбачено Цивільним кодексом, договором будівельного підряду мають бути визначені склад і зміст проектно-кошторисної документації, а також має бути визначено, яка із сторін і в який строк зобов’язана надати відповідну документацію. Статтею 875 ЦК України передбачено, що, якщо договором не передбачено іншого, обов’язок передати затверджену проектно-кошторисну документацію покладається на Замовника.

 1. Оплата винагороди.

Згідно законодавства, оплата робіт може проводитися як після завершення всіх робіт, так і іншим способом, наприклад, після завершення підрядником певних етапів робіт, після яких замовником здійснюється оплата (по частинам). Тому, якщо не передбачити інакший спосіб оплати винагороди, то за замовчуванням він здійснюватиметься після завершення всіх робіт. Також Договорі може бути передбачена сплата авансу.

Окрім того, можна передбачити відповідальність замовника у разі несплати ним винагороди у встановлені строки. Зокрема, можуть застосовуватися: штрафні санкції, притримання майна (підрядник має право притримати результат роботи, а також устаткування, залишок невикористаного матеріалу та інше майно замовника, що є у підрядника).

 1. Обладнання.

У разі якщо обладнання, що використовується у будівельних роботах є власністю Замовника, можна зазначити у Договорі, що таке обладнання повертається замовнику у стані з врахуванням нормального фізичного зносу, а також передбачити порядок повернення такого обладнання (наприклад, покласти на замовника обов’язок транспортування такого обладнання).

 1. Відповідальність

У договорі слід чітко прописати відповідальність Замовника у разі: затримки передачі Підряднику матеріалів, обладнання, необхідних документів тощо; затримку сплати винагороди; відповідальність за надання замовником неякісних матеріалів, обладнання, внаслідок яких роботи, виконані Підрядником є неякісними не з його вини; відповідальність за не підписання акту виконаних робіт у встановлені строки без поважних причин та інші випадки, які можуть становити ризик для Підрядника для несплати йому коштів за виконані роботи.

Звертаємо Вашу увагу, що даний пост направлений в першу чергу на захист інтересів підрядника при укладенні договорів.

Разом з тим, за Вашим замовленням ми готові розробити відповідні договори як виходячи з інтересів підрядника так, і договори, спрямовані на максимальний захист інтересів Замовника.

Бажаємо Вам, що Ваші інтереси завжди були надійно захищені в договірних відносинах.

Лікарська таємниця

Думаю багатьом відомо про те, що лікарська таємниця - це складова  права на приватність кожної особи та є конфіденційною інформацією,  що не підлягає розголошенню. В цьому дописі мова піде про те, яка саме інформація являється  лікарською таємницею, хто не має права розголошувати ці відомості, в  яких випадках лікарська таємниця може бути розкрита та яка існує відповідальність за неправомірне розголошення лікарської таємниці. Яка інформація є лікарською таємницею? - відомості про хворобу та діагноз, стан здоров'я; - відомості про медичне обстеження; - відомості про медичний огляд та обстеження та їх результати; - інформація інтимного та сімейного харакеру; - факт звернення за медичною допомогою; - методи лікування пацієнта (ст. 39-1, 40...

Думаю багатьом відомо про те, що лікарська таємниця – це складова  права на приватність кожної особи та є конфіденційною інформацією,  що не підлягає розголошенню.

В цьому дописі мова піде про те, яка саме інформація являється  лікарською таємницею, хто не має права розголошувати ці відомості, в  яких випадках лікарська таємниця може бути розкрита та яка існує відповідальність за неправомірне розголошення лікарської таємниці.

Яка інформація є лікарською таємницею?

– відомості про хворобу та діагноз, стан здоров’я;

– відомості про медичне обстеження;

– відомості про медичний огляд та обстеження та їх результати;

– інформація інтимного та сімейного харакеру;

– факт звернення за медичною допомогою;

– методи лікування пацієнта (ст. 39-1, 40 Закону України “Основи  законодавства про охорону здоров’я).

 

Хто може володіти такою інформацією та не має права її розголошувати?

– медичні працівники;

– інші особи, яким у зв’язку з виконанням професійних та службових  обов’язків стало відомо про таку інформацію (працівники медичних  закладів, співробітники правоохоронних органів (за рішенням суду) тощо;

– законні представники (батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники).

В деяких випадках інформація, що становить лікарську таємницю може бути розкрита:

– коли особа (пацієнт) надала добровільну письмову ЗГОДУ на отримання такої інформації іншою особою;

– в порядку, передбаченому цивільним та кримінальним процесуальним законодавством (в порядку доступу до речей та документів та за рішенням суду);

– за запитом законних представників щодо стану здоров’я дитини або підопічного);

– в іншим випадках, якщо це ПРЯМО передбачено законодавством.

Що стосується відповідальності за незаконне розголошення лікарської таємниці, то Кримінальним кодексом України передбачено такі види відповідальності (застосовується один з нижче перерахованих) :

– штраф до 50 н.м. доходів громадян (850 грн);

– громадські роботи;

– виправні роботи;

– позбавлення права обіймати певні посади.

Договір будівельного підряду: на що звернути увагу підряднику

Сьогодні ми підготували для вас допис, що стосується укладення договору будівельного підряду, а саме як підряднику (будівельнику) мінімізувати ризики, пов’язані з виконанням будівельних робіт та укласти із замовником договір, що буде максимально захищати права будівельника у таких правовідносинах. Одразу слід зазначити, що відносини між замовниками і підрядниками досить детально врегульовані законодавством. Для всіх підрядних робіт – це глава 61 Цивільного кодексу України, а для ремонтних та будівельних робіт також потрібно враховувати главу 33 Господарського кодексу України та постанову Кабінету Міністрів України №668 від 01.08.2005 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві». Тому замовники і підрядники обмежені...

Сьогодні ми підготували для вас допис, що стосується укладення договору будівельного підряду, а саме як підряднику (будівельнику) мінімізувати ризики, пов’язані з виконанням будівельних робіт та укласти із замовником договір, що буде максимально захищати права будівельника у таких правовідносинах.

Одразу слід зазначити, що відносини між замовниками і підрядниками досить детально врегульовані законодавством. Для всіх підрядних робіт – це глава 61 Цивільного кодексу України, а для ремонтних та будівельних робіт також потрібно враховувати главу 33 Господарського кодексу України та постанову Кабінету Міністрів України №668 від 01.08.2005 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві». Тому замовники і підрядники обмежені при укладенні договорів підряду і не можуть у них передбачати умови, які прямо будуть суперечити положенням наведених законодавчих актів.

На які положення Договору слід звернути особливу увагу будівельнику?

 1. Використання матеріалів.

Матеріально-технічне забезпечення будівництва може бути покладене як на підрядника, так і на замовника (однак, якщо це не визначено договором, то за замовчуванням відповідальним за це є підрядник). Саме тому у договорі підряду варто визначити відповідальним за забезпечення будівництва матеріалами, обладнанням тощо замовника, якщо це можливо.

 1. Проектно-кошторисна документація.

Як передбачено Цивільним кодексом, договором будівельного підряду мають бути визначені склад і зміст проектно-кошторисної документації, а також має бути визначено, яка із сторін і в який строк зобов’язана надати відповідну документацію. Статтею 875 ЦК України передбачено, що, якщо договором не передбачено іншого, обов’язок передати затверджену проектно-кошторисну документацію покладається на Замовника.

 1. Оплата винагороди.

Згідно законодавства, оплата робіт може проводитися як після завершення всіх робіт, так і іншим способом, наприклад, після завершення підрядником певних етапів робіт, після яких замовником здійснюється оплата (по частинам). Тому, якщо не передбачити інакший спосіб оплати винагороди, то за замовчуванням він здійснюватиметься після завершення всіх робіт. Також Договорі може бути передбачена сплата авансу.

Окрім того, можна передбачити відповідальність замовника у разі несплати ним винагороди у встановлені строки. Зокрема, можуть застосовуватися: штрафні санкції, притримання майна (підрядник має право притримати результат роботи, а також устаткування, залишок невикористаного матеріалу та інше майно замовника, що є у підрядника).

 1. Обладнання.

У разі якщо обладнання, що використовується у будівельних роботах є власністю Замовника, можна зазначити у Договорі, що таке обладнання повертається замовнику у стані з врахуванням нормального фізичного зносу, а також передбачити порядок повернення такого обладнання (наприклад, покласти на замовника обов’язок транспортування такого обладнання).

 1. Відповідальність

У договорі слід чітко прописати відповідальність Замовника у разі: затримки передачі Підряднику матеріалів, обладнання, необхідних документів тощо; затримку сплати винагороди; відповідальність за надання замовником неякісних матеріалів, обладнання, внаслідок яких роботи, виконані Підрядником є неякісними не з його вини; відповідальність за не підписання акту виконаних робіт у встановлені строки без поважних причин та інші випадки, які можуть становити ризик для Підрядника для несплати йому коштів за виконані роботи.

Звертаємо Вашу увагу, що даний пост направлений в першу чергу на захист інтересів підрядника при укладенні договорів.

Разом з тим, за Вашим замовленням ми готові розробити відповідні договори як виходячи з інтересів підрядника так, і договори, спрямовані на максимальний захист інтересів Замовника.

Бажаємо Вам, що Ваші інтереси завжди були надійно захищені в договірних відносинах.

Фото- та відео зйомка осіб без їх згоди

Я підготував для вас цікавий допис про те, чи можна фотографувати осіб без їх особистої згоди або на публічних заходах, чим регулюється це питання та яка передбачена відповідальність за незаконну фото-, відео зйомку. Оскільки процес відповідної зйомки може суттєво порушувати певні особисті немайнові права людини, Цивільний кодекс України передбачає,що людей не можна знімати без їх особистої згоди на це. При цьому, вона не потребується якщо зйомка відбувається на певному публічному заході (мітинг, концерт, конференція тощо); Згода фізичної особи може виражатись як у письмовій, так і в усній формі в залежності від обставин, при яких провадиться відповідна зйомка Знімання фізичної особи...

Я підготував для вас цікавий допис про те, чи можна фотографувати осіб без їх особистої згоди або на публічних заходах, чим регулюється це питання та яка передбачена відповідальність за незаконну фото-, відео зйомку.

 • Оскільки процес відповідної зйомки може суттєво порушувати певні особисті немайнові права людини, Цивільний кодекс України передбачає,що людей не можна знімати без їх особистої згоди на це. При цьому, вона не потребується якщо зйомка відбувається на певному публічному заході (мітинг, концерт, конференція тощо);
 • Згода фізичної особи може виражатись як у письмовій, так і в усній формі в залежності від обставин, при яких провадиться відповідна зйомка
 • Знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, в тому числі таємне, без згоди особи може бути проведене лише у випадках, встановлених законом (наприклад, підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність мають право негласно знімати інформацію з каналів зв’язку, застосовувати інші технічні засоби отримання інформації тільки за рішенням суду)
 • Що стосується посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, то фото- та відео зйомка таких осіб може проводитися без їхньої згоди ( в контексті того, що інформація, отримана в результаті зйомки буде становити суспільний інтерес). При цьому, така фото-, відео зйомка повинна проводитися в публічному місці та при виконанні такими посадовими особами своїх обов’язків;
 • Зйомка в місцях особистого користування заборонена. Такими місцями, зокрема, можуть бути: туалети, роздягальні, ванні кімнати, приміщення приватної власності тощо.

Варто відзначити, що законодавство України забороняє будь-які приховані зйомки щодо вашого особистого життя, а тим більше поширення відповідного відео чи фото.

У разі порушення цього правила передбачена кримінальна відповідальність, а саме: за незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями Кримінального кодексу України, -караються штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років (ч. 1 ст. 182 КК України).