a

Facebook

Copyright © 2019 Адвокат Деркач Денис

8:00 - 18:00

Ми працюємо з пн. по пт.

Телефонуйте для консультації

Facebook

Пошук
Меню
 

Порядок проведення перевірок Держпраці

Деркач Денис - адвокат > Новини / статті  > Порядок проведення перевірок Держпраці

Порядок проведення перевірок Держпраці

Перш за все , хочемо нагадати всім суб’єктам господарювання, що 31 грудня 2019 року вступила в дію нова постанова №1132 Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю», якою затверджено Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (який дещо змінений по відношенню до попереднього Порядку, що був скасований рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду).

Види перевірок

Заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю здійснюються у формі інспекційних відвідувань, що проводяться інспекторами праці Держпраці та її територіальних органів. Такі інспекційні відвідування за своєю суттю є позаплановими заходами.

Підстави для проведення перевірок чітко визначені законодавством та є ВИЧЕРПНИМИ. Такими підставами можуть бути:

1) Звернення працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю;

2) звернення фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин;

3) рішення керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань, прийняте за результатами аналізу інформації, отриманої із ЗМІ та інших джерел;

4) рішення суду;

5) повідомлення посадових осіб органів державного нагляду (контролю), правоохоронних органів про виявлені в ході виконання ними повноважень ознак порушення законодавства про працю щодо неоформлення та/або порушення порядку оформлення трудових відносин;

6) інформація органу статистики, податкової служби, пенсійного фонду,

7) інформація профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлені у ході здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю;

8) доручення Прем’єр-міністра України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; запит народного депутата України; невиконання вимог припису інспектора праці.

 

Тривалість перевірки та права інспекторів з праці

Тривалість інспекційного відвідування не може перевищувати 10 робочих днів.

Інспектори з праці МАЮТЬ ПРАВО:

 • під час проведення інспекційних відвідувань без попереднього повідомлення о будь-якій годині доби проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;
 • ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю,
 • наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування, запитання, що стосуються законодавства про працю,
 • за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;
 • на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;
 • фіксувати інспекції засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;
 • отримувати від органів державної влади, об’єктів відвідування інформацію та/або документи, необхідні для проведення інспекційного відвідування.

Вимога інспектора праці про надання об’єктом відвідування для ознайомлення документів та/або їх копій або витягів з документів, пояснень, доступу до всіх видів приміщень, організації робочого місця, внесена в межах повноважень, Є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ ДЛЯ ВИКОНАННЯ.

Інспектори з праці НЕ МАЮТЬ ПРАВА:

 • розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію чи інформацію про виробничі процеси, з якими вони могли ознайомитися під час виконання своїх посадових обов’язків
 • розглядати та перевіряти питання, яке є предметом розгляду в суді або щодо якого набрало законної сили рішення суду, перевіряти своєчасність, правильність і повноту виконання рішень суду;
 • проводити перевірки з метою отримання будь-яких документів або їх копій для подальшої передачі іншим особам;
 • проводити перевірки понад встановлені строки
 • розголошувати джерело будь-якої скарги, доведеної до їх відома, на недоліки або порушення і повідомляти об’єкту відвідування або його представнику про те, що відвідування було проведено у зв’язку з отриманням такої скарги;

 

Суб’єкт господарювання при проведенні перевірки МАЄ ПРАВО:

 • перевіряти в інспектора праці наявність службового посвідчення;
 • одержувати копію направлення на проведення інспекційного відвідування;
 • не допускати до проведення перевірки інспектора у разі відсутності його службового посвідчення, та якщо на офіційному веб-сайті Держпраці не оприлюднено уніфікованої форми акта інспекційного відвідування;
 • вимагати припинення перевірки у разі перевищення її строку
 • подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження до акта інспекційного відвідування;
 • ! перед підписанням акта інспекційного відвідування бути поінформованим про свої права та обов’язки;
 • ! фіксувати процес перевірки засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;

 

За результатом інспектування оформлюється акт у двох примірниках та надається на підпис роботодавцю в останній день інспекційного відвідування. Іншим документом, який може бути складено за результатами перевірки, є припис на усунення порушень, який є обов’язковим до виконання у встановлений строк.

Зверніть увагу! Якщо Ви не погоджуєтеся з викладеною в акті інформацією, акт підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною. Зауваження можуть бути подані не пізніше трьох робочих днів після дня підписання акта. Письмова вмотивована відповідь на зауваження надається інспектором праці не пізніше ніж через три робочих дні з дати їх надходження.

У будь-якому разі, для уникнення можливих неприємних ситуацій внаслідок проведення перевірок та штрафів, ми радимо завжди звертатися до кваліфікованих юристів за відповідною правовою допомогою, яка, беззаперечно, не буде зайвою у такому випадку!