a

Facebook

Copyright © 2019 Адвокат Деркач Денис

8:00 - 18:00

Ми працюємо з пн. по пт.

Телефонуйте для консультації

Facebook

Пошук
Меню
 

Порядок надання відпусток

Деркач Денис - адвокат > Новини / статті  > Порядок надання відпусток

Порядок надання відпусток

Влітку розпочинається сезон відпусток і наразі багатьох людей турбує питання про порядок і умови оформлення відпусток. Право на відпочинок усім працівникам гарантують ст. 45 Конституції, Кодекс законів про працю України, Закон про відпустки та інші нормативно-правові акти.

Що ж варто знати працівнику при оформленні щорічної основної відпустки?

– щорічна основні відпустка не може бути меншою тривалістю ніж 24 календарних дні, при цьому вона може бути поділена на частини,за умови що безперервна частина відпустки становить 14 календарних днів;

– право працівника на щорічну основну відпустку виникає у нього після завершення 6 місяців безперервної роботи на підприємстві/установі/організації. При цьому, до настання шестимісячного строку, право на відпустку мають лише визначені законом категорії працівників (інваліти, особи до 18 років, жінкам, які мають дітей віком до 15 років або дітей-інвалідів та інші категорії);

– відпустки працівникам надаються за згідно Графіку надання відпусток. Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом і доводяться до відома всіх працівників. При складанні таких графіків повинні враховуватися інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їхнього відпочинку;

– конкретний період надання щорічних відпусток у межах, встановлених графіком, узгоджується працівником з роботодавцем, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за 2 тижні до встановленого графіком терміну;

– рішення про надання чи ненадання відпустки належить виключно до компетенції роботодавця, тому в разі відмови працівника використати надане йому Конституцією України, Законом про відпустки право на відпочинок (щорічну відпустку) роботодавець вправі у межах, встановлених графіком надання відпусток, без заяви працівника видати наказ (розпорядження) про надання йому відпустки;

– працівник має право на перенесення відпустки у таких випадках: 1) коли роботодавець порушив термін письмового повідомлення працівника про час надання відпустки; 2) якщо роботодавець несвоєчасно виплатив працівнику зарплату за час щорічної відпустки; 3) в інших випадках, передбачених Законом про відпустки;

– що стосується іноземних громадян та осіб без громадянства, що працюють в Україні, то такі особи мають право на відпустки нарівні з громадянами України.