a

Facebook

Copyright © 2019 Адвокат Деркач Денис

8:00 - 18:00

Ми працюємо з пн. по пт.

Телефонуйте для консультації

Facebook

Пошук
Меню
 

Особливості співавторства при розробці веб-сайту

Деркач Денис - адвокат > Новини / статті  > Особливості співавторства при розробці веб-сайту

Особливості співавторства при розробці веб-сайту

Наразі дуже поширеним у створенні об’єктів інтелектуальної власності є співавторство, тобто коли декілька осіб створюють певний продукт, кожному з яких належить певний творчий внесок в нього. Досить поширеним таке явище є і в веб-розробці, коли декілька спеціалістів розробляють спільною працею певний веб-ресурс . Яким чином регулюється дане питання та які особливості співавторства у розробці веб-сайтів?

Насамперед варто зазначити, що згідно загальних положень цивільного законодавства (якщо інше не визначено співавторами в договорі), право на твір (в даному випадку – веб-сайт), створений у співавторстві, належить співавторам спільно, незалежно від того, становить такий об’єкт одне нерозривне ціле чи складається з частин, кожна з яких може мати ще й самостійне значення. Разом з тим, частина веб-сайту, створеного у співавторстві, може мати і  самостійне значення, якщо вона може бути використана незалежно від інших його частин.

Таким чином, згідно цивільного законодавства, об’єкт інтелектуальної власності, створений у співавторстві розглядається як одне ціле, крім випадків. Коли окремі його частини можуть використовуватися окремо.

Що стосується індивідуального регулювання відносин співавторства, то такі правовідносини визначаються насамперед договором між співавторами.

Зразок договору між співавторами твору, а також необхідні додатки до нього рекомендовано Державною службою інтелектуальної власності, однак співавторами може бути розроблено Договір самостійно із зазначенням всіх необхідних умов та нюансів співпраці. Так, істотними умовами такого договору, на нашу думку, є:

  • назва об’єкту (веб-сайту) , що створений співавторами;
  • вклад кожного співавтора у розробку веб-сайту (може виражатися у відсотковому еквіваленті або ж чітко зазначається перелік виконаних робіт кожного з співавтора (так звана Довідка про творчий вклад));
  • розподіл винагороди для кожного з співавторів;
  • можливість використання веб-сайту (або його частини) для різних потреб без згоди іншого автора;
  • можливість використання самостійно розробленої частини веб-сайту одним із співавторів;
  • особливості подальшої співпраці співавторів після завершення розробки веб-сайту на етапі його подальшого технічного і дизайнерського вдосконалення;
  • штрафні санкції та інші види відповідальності у разі порушення правил співавторства, зазначених у Договорі та ін..

Окрім того, при складенні відповідного договору варто ЧІТКО прописати права та обов’язки співавторів, що їм дозволено, а що заборонено робити без згоди інших співавторів. Така чітка регламентація прав та обов’язків допоможе краще захистити в майбутньому свої права, якщо вони будуть порушуватися.

Окрім цього, існує також досить багато інших нюансів правовідносин співавторства, особливо у сфері ІТ-розробки. Тому правильне оформлення взаємовідносин співавторів – це основа подальшої співпраці, безпека створеного продукту та належний захист майнових та немайнових прав.