a

Facebook

Copyright © 2019 Адвокат Деркач Денис

8:00 - 18:00

Ми працюємо з пн. по пт.

Телефонуйте для консультації

Facebook

Пошук
Меню
 

Карантин VS Форс-мажор

Деркач Денис - адвокат > Новини / статті  > Карантин VS Форс-мажор

Карантин VS Форс-мажор

Нещодавно Верховною радою було прийнято закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби» та віднесено юридичний факт запровадження карантину до  форс-мажорних обставин.

Які особливості такого визнання та які наслідки цього? У цьому дописі ми спробуємо пояснити юридичну природу форс-мажорних обставин, як вони засвідчуються та які зобов’язання з цього випливають .

Згідно з ч. 2 ст. 14-1 Закону «Про торгово-промислові палати в Україні», форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

Відповідно до положень цивільного та господарського законодавства, сторона яка зазнала впливу форс-мажорних обставин звільняється від відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов’язань.

Варто зауважити, що встановлений Урядом карантин визнаватиметься форс-мажором лише у випадку, коли запроваджені ним заходи об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами конкретного договору або законодавчими та іншими нормативними актами.

Таким чином, саме по собі запровадження всеукраїнського карантину не є підставою для звільнення вас від відповідальності за невиконання абсолютно всіх зобов’язань.

Зацікавлена сторона повинна довести, що вона не в змозі виконувати конкретні зобов’язання і що цю неможливість зумовив саме карантин, дотримуючись при цьому встановленої законом процедури.

Іншими словами, особа має обґрунтувати наявність причинно-наслідкового зв’язку між встановленим карантином та неможливістю виконання своїх зобов’язань за договором. Наприклад, неможливість поставки продукції до торгового центру через його закриття на період карантину.

Юридичні наслідки форс-мажору для договірних сторін

Часто люди не до кінця розуміють юридичну природу наслідків, які випливають з існування форс-мажорних обставин. Зокрема, існування форс-мажору, в даному випадку – карантину, НЕ ОЗНАЧАЄ ПРАВО НА АБСОЛЮТНУ ВІДМОВУ ВІД ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРАМИ.

Наслідки існування форс-мажору можуть бути визначені договором, а також встановлені законом.

Зокрема, юридичними наслідками існування форс-мажорних обставин можуть бути:

  • відтермінування по оплаті за виконання зобов’язань;
  • відкладення строку виконання зобов’язань;
  • незастосування штрафних санкцій до сторін;
  • право сторони достроково розірвати договір у зв’язку з виникненням форс-мажорних обставин;
  • інші наслідки (перелік не є вичерпним).

Як та ким засвідчується форс-мажор?

Законодавство України визначає лише одну систему організацій, які можуть засвідчувати форс-мажор «за замовчуванням» – це торгово-промислові палати. Вказану систему органів складають ТПП України та регіональні ТПП, які є в кожному обласному центрі.

Сертифікат про форс-мажорні обставини видається торгово-промисловою палатою ПО КОЖНОМУ ОКРЕМОМУ ДОГОВОРУ ТА ІНШОМУ ЗОБОВ’ЯЗАННЮ протягом 7 ДНІВ з дня звернення суб’єкта господарювання та 21 дня з дня звернення фізичної особи (особливості подання заяви та необхідні для цього документи Ви можете знайти у нашому дописі від 23 березня 2020 року).

Зверніть увагу, що видання сертифікату ТПП можливе лише за встановлення нею причинно-наслідкового зв’язку між форс-мажором і невиконанням суб’єктом господарювання договірних зобов’язань

Якщо у вас виникли запитання по порядку засвідчення форс-мажорних обставин, або ж вам необхідно підготувати відповідний пакет документів для засвідчення форс-мажорних обставин та вирішення договірних питань, звертайтеся до нас за відповідною консультацією та підготовкою документів!