a

Facebook

Copyright © 2019 Адвокат Деркач Денис

8:00 - 18:00

Ми працюємо з пн. по пт.

Телефонуйте для консультації

Facebook

Пошук
Меню
 

Договір про розробку програмного забезпечення: важливі моменти

Деркач Денис - адвокат > Новини / статті  > Договір про розробку програмного забезпечення: важливі моменти

Договір про розробку програмного забезпечення: важливі моменти

Враховуючи тенденції сьогодення, дуже часто підприємці та фірми звертаються за послугами до спеціалістів ІТ-сфери з метою розробки програмного забезпечення, створення сайту тощо. Ми радимо завжди укладати Договори про розробку програмного забезпечення, аби передбачити всі важливі нюанси та уникнути неприємних наслідків такої співпраці.

На що варто звернути увагу при укладенні Договору на розробку ПЗ?

  1. Предмет договору та чітке технічне завдання (ТЗ)

В цьому розділі потрібно максимально деталізувати всі необхідні послуги, які повинен надати розробник сайту (програми). Специфікація послуг, а також чітке Технічне завдання  може бути наведена як самому тексті договору, так і в додатку до нього (до прикладу: Сторони узгодили, що обсяг, конкретні види (специфікація) Послуг, методи їх надання, строки та вартість наданих Послуг узгоджуються та містяться у відповідному Додатку до цього Договору, який є його невід’ємною частиною.)

  1. Виключні права інтелектуальної власності.

На створення веб-сайту та передання майнових прав інтелектуальної власності поширюються норми ст..1112 ЦК України. Відповідно до цієї статті, договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності повинен визначати способи та умови використання цього об’єкта замовником, а також умови про розподіл майнових прав між замовником та розробником веб-сайту.

! Слід мати на увазі, що за замовчуванням, згідно положень ЦК України, майнові права на твір (в тому числі і на комп’ютерну програму) належать його авторові, якщо інше не встановлено договором чи законом. Відтак, в договорі слід зазначити, яким чином і коли відбувається передача майнових прав інтелектуальної власності на створений об’єкт замовнику. Існує два варіанти – з моменту створення або з моменту оплати. Зрозуміло, що кожен варіант є більш вигідним для однієї зі сторін.

  1. Строки розробки програмного забезпечення

У договорі слід чітко прописати кінцеву дату, коли розробник повинен закінчити розробку веб-сайту, або ж (якщо розробка складається з багатьох етапів), розділити кожен з видів послуг, які передбачені Договором та технічним завданням та визначити строк для кожної з них.

  1. Відповідальність та штрафні санкції за неналежне виконання умов договору

Нерідко трапляються недобросовісні та безвідповідальні розробники і замовники. Для уникнення неприємних з’ясування стосунків щодо результату робіт та обсягу і системи оплати за них, варто обов’язково передбачити штрафні санкції, які можуть визначатися як у фіксованій сумі, так і у відсотковому співвідношенні до ціни Договору. Також варто пам’ятати, що довести факт неналежного виконання умов Договору можливо за наявності ЧІТКО ПРОПИСАНИХ умов, технічного завдання та переліку послуг, які надає розробник та переліку обов’язків замовника щодо їх прийняття та оплати.

  1. Порядок прийняття послуг

Доцільно включити у договір розділ про порядок прийняття-передачі послуг, в якому буде чітко прописано всі важливі для обох сторін умови (наприклад, що вважається фактом належного виконання послуг, в які строки повинні бути передані матеріали та підписані акти прийняття-передачі послуг, який строк матиме замовник для пред’явлення претензій і вимог щодо доопрацювання ТЗ, тощо) . Чим детальніше та чіткіше буде виписано зазначені умови, тим легше буде сторонам розуміти порядок виконання своїх зобов’язань та «розуміти» один одного.

Ми радимо завжди звертатися за допомогою в укладенні таких договорів до юристів, адже якісний договір покликаний захищати розробника та замовника від непередбачуваних ситуацій, що не спадають на думку відразу. Варто пам’ятати, що на одну і ту саму річ люди часто дивляться під різними кутами, саме тому добре прописані наперед умови в договорах дають можливість в майбутньому уникнути непорозумінь та взаємних претензій.